Τι είναι το SEO
(Search Engine Optimization);

Το SEO (Search Engine Optimization) είναι μια στρατηγική διαδικτυακού μάρκετινγκ που στοχεύει στη βελτίωση της ορατότητας και της θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, όπως της Google, της Bing και άλλων. Ο στόχος του SEO είναι να κατατάξει μια ιστοσελίδα όσο ψηλά γίνεται στα αποτελέσματα αναζήτησης για συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Το SEO δεν είναι μια μονοδιάστατη προσπάθεια, αλλά ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων που περιλαμβάνει την ανάλυση των λέξεων-κλειδιών, τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου, την τεχνική βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας, τη δημιουργία ποιοτικών πινάκων και εξωτερικών συνδέσμων (backlinks), καθώς και την παρακολούθηση και την αναφορά των αποτελεσμάτων.

Το SEO είναι σημαντικό για κάθε ιστοσελίδα που επιθυμεί να προσελκύσει περισσότερη επισκεψιμότητα και να αυξήσει την απήχησή της στο διαδίκτυο. Με τη σωστή στρατηγική SEO, οι ιστοσελίδες μπορούν να βελτιώσουν την αξιοπιστία τους στα μάτια των μηχανών αναζήτησης και να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες, προορίζοντας τους προς το επιθυμητό περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους. Με τη συνεχή βελτιστοποίηση και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, το SEO μπορεί να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

70-80%

Το 70-80% των χρηστών δεν πατάνε τις διαφημίσεις Google Ads

300%

Παρατηρείται έως 300% περισσότερο traffic από Google σε σχέση με Social Media

14,6%

Tο ποσοστό μετατροπής (Conversion Rate) από SEO ανέρχεται σε 14,6%, σε αντίθεση με offline μεθόδους που είναι στο 1,7%

60%

Παρατηρείται 60% των clicks στα πρώτα 3 οργανικά αποτελέσματα

Πώς γίνεται η προώθηση ιστοσελίδων στο Google;

Η προώθηση ιστοσελίδων στο Google είναι ένα κρίσιμο μέρος του ψηφιακού μάρκετινγκ σε αυτήν την εποχή όπου η διαδικτυακή παρουσία είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση και οργανισμό. Το SEO (Search Engine Optimization) αποτελεί τον πυρήνα αυτής της προσπάθειας και αναφέρεται στην τέχνη και την επιστήμη της βελτιστοποίησης ιστοσελίδων ώστε να εμφανίζονται σε κορυφαίες θέσεις στα αποτελέσματα αναζήτησης του Google και άλλων μηχανών αναζήτησης.

Πώς λειτουργεί το SEO;

1. Ανάλυση λέξεων-κλειδιών: Η πρώτη στρατηγική του SEO είναι η ανάλυση των λέξεων-κλειδιών. Αυτές είναι οι λέξεις ή οι φράσεις που οι χρήστες πληκτρολογούν στην αναζήτηση για να βρουν πληροφορίες ή προϊόντα. Οι ιστοσελίδες πρέπει να επιλέξουν κατάλληλες λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το περιεχόμενό τους.

2. Βελτιστοποίηση περιεχομένου: Η ποιότητα και η συναρπαστικότητα του περιεχομένου είναι κρίσιμα για το SEO. Τα κείμενα πρέπει να είναι πλούσια σε πληροφορίες, ενδιαφέροντα και σχετικά με τις λέξεις-κλειδιά.

3. Τεχνική βελτιστοποίηση: Οι ιστοσελίδες πρέπει να είναι τεχνικά βελτιστοποιημένες για τις μηχανές αναζήτησης. Αυτό περιλαμβάνει την ταχύτητα φόρτωσης, τον σωστό κώδικα, τα αναγνωρίσιμα URL και άλλους παράγοντες.

4. Δημιουργία backlinks: Οι συνδέσμοι από άλλες ιστοσελίδες προς τη δική σας (backlinks) αυξάνουν την αξιοπιστία και την αρχή της ιστοσελίδας σας. Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε ποιοτικούς backlinks.

5. Παρακολούθηση και αναφορά: Οι επαγγελματίες SEO παρακολουθούν συνεχώς τα αποτελέσματα και παρέχουν αναφορές για την απόδοση της ιστοσελίδας. Αυτό επιτρέπει την προσαρμογή της στρατηγικής σε πραγματικό χρόνο.

Συνοψίζοντας, το SEO είναι μια διαδικασία που συνδυάζει τεχνικές, περιεχομένο και διαχείριση για να βελτιώσει την ορατότητα και τη θέση μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης. Η σωστή εφαρμογή του SEO μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη επισκεψιμότητα, καλύτερη αναγνωρισιμότητα και αυξημένα κέρδη για την ιστοσελίδα σας.

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ

 Η προσεκτική έρευνα και ανάλυση λέξεων-κλειδιών είναι βασικά βήματα στην επιτυχημένη στρατηγική SEO.

 

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κάνουμε πλήρη έλεγχο της ιστοσελίδας σας για να εξασφαλίζουμε ότι είναι τεχνικά αρτιογράφητη και βελτιστοποιημένη.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την ανάλυση δεδομένων και τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε, εξάγουμε συμπεράσματα για την καλύτερη στρατηγική SEO.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Αναπτύσουμε μια σφαιρική στρατηγική SEO που θα προάγει την ιστοσελίδα σας στις μηχανές αναζήτησης.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 Η εξειδικευμένη συμβουλευτική μας θα σας καθοδηγήσει στα βέλτιστα βήματα για τη βελτίωση της  SEO στρατηγικής σας.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ

Η παρακολούθηση της υπηρεσίας μας εξασφαλίζει συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων.

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Παρέχουμε αναφορές που αναδεικνύουν την απόδοση της SEO στην ιστοσελίδα σας. Η επιτυχημένη στρατηγική SEO βοηθά στην αύξηση της ορατότητας και της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας σας.